Hizmetlerimiz

KASKO

BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI “Genişletilmiş Kasko”

Tek bir poliçe ile aracınız için ihtiyaç duyabileceğiniz tüm sigorta teminatlarına bir arada, üstelik benzersiz avantajlarla sahip olabilirsiniz…

Birleşik Kasko Sigortası-Teminatlar

Tekbir poliçe ile aracınız için ihtiyaç duyabileceğiniz tüm sigorta teminatlarına bir arada, üstelik benzersiz avantajlarla sahip olabilirsiniz.

Kasko

Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının, karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlardan, romörk veya karavanlar ile iş makinelerinden ve lastik tekerlekli traktörlerden doğan menfaatinin aşağıdaki tehlikeler dolayısıyla ihlali sonucu uğrayacağı maddi zararları temin eder.
• a) Aracın karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlarla çarpışması,
• b) Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
• c) Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler,
• d) Aracın yanması,
• e) Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi.
• f) Sigorta şirketlerinin özel şartları gereği verdiği diğer teminatlarla genel şartlarda açıkça belirtilmiş olan ve ek sözleşme ile verilen teminatlar